Atzinums

Projekta ID
24-TA-458
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt MK rīkojuma projekta 3.2. apakšpunktu, nosakot, ka izmaiņas Iekšlietu ministrijas budžetā 2025. gadam veicamas bāzes izdevumu sagatavošanas procesā, atbilstoši precizējot anotācijā norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam papildināt anotācijas 3. sadaļas punktu “Cita informācija” ar informāciju par kopējo nepieciešamā finansējuma apmēru, kas nepieciešams, lai nodrošinātu Valsts policijas amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi uzturēšanos Eiropas Savienības misijā Armēnijā (EUMA).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3. sadaļu un 2024. gada ailē, 3. un 3.1. rindās norādītos skaitļus “-8 306” bez “-” zīmes pārcelt uz 1. un 1.1. rindu.
Piedāvātā redakcija
-