Atzinums

Projekta ID
21-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija
Atzinums iesniegts
03.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācija iebilst noteikumu projekta apstiprināšanai sekojošu apsvērumu dēļ:

Noteikumu projekta izstrādātājs anotācijā norāda, ka valsts nodevu likmes palielināšana tiek veikta tāpēc, ka tas sen nav darīts un nodevu likmes neatbilstot faktiskajām izmaksām. Norādām, ka atbilstoši likumam “Par nodokļiem un nodevām” valsts nodeva ir maksājums valsts budžetā vai pašvaldības budžetā par valsts vai pašvaldības institūcijas veicamo darbību, kas izriet no šīs institūcijas funkcijām, un tās apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu.

Valsts nodevas mērķis ir personu darbību veicināšana, kontrolēšana vai ierobežošana, tomēr normatīvā akta anotācijā šāda motivācija nav saskatāma. Pieņemot, ka kādas valsts nodevas palielināšanas mērķis būtu attiecīgo darbību, par kurām tiek maksāta nodeva, ierobežošana, lūdzam skaidrot kādēļ un kādā mērā ir nepieciešams ierobežot ciršanas apliecinājumu izsniegšanu, un it īpaši sanitārajā vai izlases cirtē, kuru saimnieciskais mērķis ir likvidēt dabisko traucējumu radītos postījumus un mazinātu kaitēkļu savairošanās risku vai uzlabot audžu augšanu.

Norādām, ka noteikumu projekta izstrādātājs ar jaunajām nodevu likmēm ir paredzējis kāpināt kopējos ieņēmumus no ciršanas apliecinājumu izsniegšanas 27 reizes, savukārt mūsu aprēķini liecina, ka atsevišķos gadījumos ciršanas apliecinājumu saņemšana meža īpašniekam izmaksātu pat 50 reizes vairāk, kā identiska apliecinājuma saņemšana šodien.
 
Piedāvātā redakcija
-