Atzinums

Projekta ID
21-TA-1166
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projektu (3.lpp), vārdu “likumprojektā” aizstājot ar vārdu “likumā”, ņemot vērā, ka likums “Par valsts budžetu 2022.gadam” un likums “Par vidēja termiņa budžeta ievaru 2022., 2023. un 2024.gadam” jau ir pieņemts.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta I sadaļas pēdējo teikumu, izsakot to šādā redakcijā: “Tādējādi, ņemot vērā to, ka šobrīd Slimnīca jau ir noslēgusi visus līgumus Projekta ietvaros, kopā Slimnīcai Projekta īstenošanai 2022.gadam būs nepieciešams finansējums 2 085 000 euro (kopējās Projekta izmaksas 3 185 000 euro) apmērā, t.sk. finansējumu 658 446 euro apmērā paredzēts pārdalīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, finansējums 1 258 016 euro apmērā ieplānots Veselības ministrijas 2022.gada budžetā, finansējumu 168 538 euro apmērā paredzēts pārdalīt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”.”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma projekta II sadaļas pēdējo teikumu, izsakot to šādā redakcijā: “Kopā NVD 2022.gadam būs nepieciešams finansējums 4 510 200 euro apmērā, t.sk. finansējumu 1 593 660 euro apmērā paredzēts pārdalīt no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” un finansējumu 2 916 540 euro apmērā paredzēts pārdalīt no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 13.00.00 “Finansējums augstas gatavības projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai”.”.
Piedāvātā redakcija
-