Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1134
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
27.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt protokollēmuma 4.punktu, svītrojot vārdu "sākotnēji" un attiecīgi norādot konkrētu periodu, cik ilgi tiks segta interešu izglītības programmu īstenošana mazākumtautību valodas un kultūrvēstures apguvei esošo līdzekļu ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-