Atzinums

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Projekta ID
22-TA-1064
Atzinuma sniedzējs
Izglītības un zinātnes ministrija
Atzinums iesniegts
09.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Pamatnostādņu projekts
Priekšlikums
4.3.6.pasākumu lūdzam izteikt šādā redakcijā: “Izvērtēt nepieciešamību izstrādāt vadlīnijas valsts, pašvaldību un privāto izglītības iestāžu (tostarp pirmsskolas) iesaistei pašvaldības starpinstitūciju sadarbības grupu darbā, iekļaujot šo jautājumu izskatīšanai Bērnu lietu sadarbības apakšgrupā “Starpinstitucionālā sadarbība"”, par atbildīgajiem nosakot VBTAI, par līdzatbildīgajiem nosakot IZM, LM, pašvaldības (atbilstoši vienošanās elektroniskajā saziņā 08.12.2022.).
Piedāvātā redakcija
-