Atzinums

Projekta ID
22-TA-3238
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
25.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Iekļaut jaunu punktu.
Piedāvātā redakcija
4.4. Normatīvo aktu izstrādes procesā piesaistīt tūrisma nozares profesionāļus un pašvaldības pārstāvjus, kas veicinātu uzņēmējdarbības vides sakārtošanu un labprātīgu nodokļu saistību izpildi, uzlabojot tiesisko regulējumu, veidojot stabilu un prognozējamu nodokļu politiku, samazinot administratīvo slogu, vienlaikus pilnveidojot valsts pārvaldes darba efektivitāti. Izstrādātiem normatīviem aktiem ir jārada labvēlīgus priekšnosacījumus investīciju piesaistei tūrisma nozares attīstībai un ekonomiski aktīvu uzņēmumu pieaugumu.
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
5.-6. lpp
Piedāvātā redakcija
 
Piedāvātā redakcija
4.3. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un biedrību “Latvijas Lielo pilsētu asociācija” līdz 2024. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē normatīvo aktu grozījumu projektu, paredzot valsts iestāžu funkcijas nodokļu administrēšanā un iekasēšanā kā arī deleģējošās normas, lai nodrošinātu pašvaldību rīcības brīvību nodevu piemērošanai.
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
5.lpp.
Piedāvātā redakcija
Piedāvātā redakcija
4.2. Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2024. gada 31. decembrim pilnveidot tūrisma nozares tiesisko regulējumu caurskatāmākas uzņēmējdarbības vides veidošanu, lai nodrošinātu dzīvojamo telpu īstermiņa īres darījuma tūrisma vajadzībām skaidru un nepārprotamu tiesisku nošķiršanu no dzīvojamās telpas īres darījuma. Izstrādāt ēnu ekonomikas mazinošus pasākumus, pilnveidojot datu apmaiņu starp valsts iestādēm un pakalpojumu sniedzējiem, neveidojot būtisku administratīvo slogu valsts un pašvaldības iestādēm.