Atzinums

Projekta ID
23-TA-2088
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka Ministru kabineta rīkojuma projekts paredz valsts sociālo pabalstu izmaksām palielināt finansējumu par 1 206 965 euro, t.i. veidojot kopsummu 2 942 887 euro, un ar FM 20.06.2023. rīkojumu Nr.182 jau ir piešķirts finansējums 1 735 922 euro apmērā, nepieciešams precizēt anotācijas 3.sadaļas apakšpunkta “Cita informācija” pirmo rindkopu, norādot finansējuma apmēru, kuru LM normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīs pārdalīt atbilstoši rīkojuma projektā paredzētajam. Vienlaikus lūdzam redakcionāli precizēt otro rindkopu.
 
Piedāvātā redakcija
-