Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1160
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.05.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka arī likuma grozījumu pieņemšana ir laikietilpīgs process, līdz ar to var būt apšaubāma iespēja veikt iepirkumu uz izņēmuma pamata jau 2023. gadā. Bez tam, reaģējot uz kara apstākļu vajadzībām, steidzamu iepirkumu organizēšana paātrinātā kārtībā būtu iespējama, izmantojot jau šā brīža Publisko iepirkumu likuma instrumentus. Informatīvajā ziņojumā aprakstītajos gadījumos būtu iespējama sarunu procedūras piemērošana, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 3.punktu. Ja pasūtītājs nevar pamatot sarunu procedūras piemērošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 5. punktam steidzamības dēļ procedūrā ir iespējams noteikt saīsinātu piedāvājumu iesniegšanas termiņu.
Ņemot vērā minēto, lūdzam izvērtēt iecerēto Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 9. panta grozījumu lietderību un tiesisko pamatotību (informatīvā ziņojuma 2. lappuse) un precizēt informatīvo ziņojumu.
Tāpat lūdzam precizēt informatīvo ziņojumu - 4.un 5.lappusē ir ietverta informācija par iepirkumu sistēmas "Prozorro" lietošanu. Pielietotās iepirkumu informatīvās sistēmas minēšana ziņojumā nav nepieciešama, bet nepieciešams minēt, kādas valsts iepirkumu procedūras tiks piemērotas.
Piedāvātā redakcija
-