Atzinums

Projekta ID
21-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
02.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.2. Mērķis
Iebildums
Lūdzam precizēt sadaļā "Mērķis" mērķa aprakstu atbilstoši jau anotācijā iekļautajam detalizētajam atspoguļojamam, kāpēc nepieciešams pārskatīt noteiktās valsts nodevu likmes, proti, mērķī īpaši neuzsverot to aspektu, ka valsts nodevu apmēru nepieciešams aktualizēt atbilstoši faktiskajām izmaksām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Lūdzam salāgot anotācijas 3.sadaļas punktā “Cita informācija” un anotācijas 3.pielikumā sniegto informāciju par izmaksām, jo tā šobrīd atšķiras gan kopsummā (par 15 855 euro), gan sadalījumā pa pozīcijām (proti, nesakrīt plānotās izmaksas par atlīdzību un izmaksas sistemātiski plānotai pamatlīdzekļu atjaunošanai un uzturēšanai).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Saistībā ar izziņas 12.p. norādīto Finanšu ministrijas iebildumu, lūdzam precīcāk skaidrot, kā minētie izdevumi saistībā ar papildus valsts budžeta dotācijas piešķiršanu Valsts meža dienestam atlīdzības palielināšanai un sistemātiski plānotai pamatlīdzekļu atjaunošanai un uzturēšanai saistīti ar to pakalpojumu sniegšanu, par ko maksājama valsts nodeva par mežsaimnieciskām un medību darbībām, jo šobrīd atbilstoši anotācijas 3.pielikumā norādītajai informācijai plānotie izdevumi paredzēti ugunsapsardzības funkcijas nodrošināšanai.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Saistībā ar izziņas 13.p. norādīto Finanšu ministrijas iebildumu un ņemot vērā Medību likuma 31.pantā noteikto, lūdzam skaidrot, vai Zemkopības ministrija virzīs grozījumus Medību likuma 31.pantā, ņemot vērā anotācijā sniegto skaidrojumu, ka daļa no papildus plānotajiem nodevas ieņēmumiem tomēr netiks novirzīti Medību saimniecības attīstības fondam.
Piedāvātā redakcija
-