Atzinums

Projekta ID
23-TA-824
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
28.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvajā ziņojumā „Digitālās veselības stratēģija līdz 2029. gadam” 3.1. apakšpuntā “Veselības nozares pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas digitālā  transformācija” (turpmāk – projekts) 232. punktā ir norādīts, ka jāizveido integrācija starp Ārstniecības iestāžu reģistru un VID, lai nodrošinātu aktuālo informāciju par to, ka ārstniecības iestādei, kas ir saimnieciskās darbības veicēja, ir apturēta saimnieciskā darbība, par ārstniecības personu nostrādāto stundu skaitu (ņemot vērā darba devēja sniegto informāciju).

VID vērš uzmanību, ka šobrīd VID jau nodrošina informāciju par nostrādātam stundām Veselības inspekcijai izmantojot Datu noliktavas sistēmu, savukārt informācija par saimnieciskās darbības apturēšanu ir pieejama VID Publiskojamo datu bāze.

VID rīcībā nav resursu, lai izveidotu automātisku datu apmaiņu par augstāk minētām datu kopām, līdz ar to, ja projekta 232. punkts netiek grozīts, ir jāparedz arī finansējums VID dotā uzdevuma izpildei.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums

Lūdzam papildināt informatīvo ziņojuma projekta sadaļas “Ievads” 1. rindkopu, ka Stratēģijas izstrāde un pieņemšana Ministru kabinetā ir arī Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformas 4.1.1.r. “Uz cilvēku centrētas, visaptverošas, integrētas veselības aprūpes sistēmas ilgtspēja un noturība” ieviešanas 131. atskaites punkts “Digitālās veselības aprūpes stratēģijas pieņemšana”.
Tāpat vēršam uzmanību, ka pēc stratēģijas apstiprināšanas, Eiropas Komisijai būs jāiesniedz pamatojums (Cover note) par atskaites punktu vai mērķu izpildi. Aizpildītās veidlapas lūdzam atsūtīt uz abām e-pasta adresēm: esfipd.rrf@fm.gov.lv un rrf@fm.gov.lv. Minētā veidlapa ir pieejama www.esfondi.lv mājas lapā: https://old.esfondi.lv/normativie-akti-1
Piedāvātā redakcija
-