Atzinums

Projekta ID
22-TA-2291
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
10.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam labot noteikumu projekta 7. punktu, jo saturs neatbilst grozījumu projektam, bet ir iekļauta informācija, kas norādāma protokollēmumā.
Piedāvātā redakcija
7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 36 457 113 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 30 988 544 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 5 468 569euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro)"
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Grozījumos iekļautas neatbilstošas, neprecīzi noformētas noteikumu projekta punktu redakcijas.
Piedāvātā redakcija
37. Otrajai kārtai pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 13 065 038 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 11 105 282 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 959 756 euro apmērā (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro).
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Noteikumu konsolidētajā versijā norādīta dubulta 40.16. apakšpunkta numerācija, lūdzam sasvītrot atkārtoti norādītos skaitļus "40.16."
Piedāvātā redakcija
40.16. Rīgas Tehniskajai universitātei – 7 331 837 euro (Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 6 232 061 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 402 390 euro) un valsts budžeta līdzfinansējums 1 099 776 euro (tai skaitā virssaistību finansējums – 71 010 euro)), no kuriem 873 400 euro šo noteikumu 44.4. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai, 4 273 230 euro šo noteikumu 44.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai un 1 401 307 euro šo noteikumu 44.9. un 44.10. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam pievienot teikuma beigu pieturzīmi. 
Piedāvātā redakcija
41.6. specifiskais iznākuma rādītājs – augstskolu, uzņēmumu un valsts pārvaldes vadības personāls, kas pilnveidojis kompetenci starptautiskās sadarbības, pētniecības un inovāciju vadības jomā (vismaz 45 personas);
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam aizstāt teikuma beigu pieturzīmi “.” ar pieturzīmi “;”. 
Piedāvātā redakcija
41.7. specifiskais iznākuma rādītājs – izveidots starptautisks kompetences centrs izglītības un inovāciju jomā, lai veicinātu izglītības izcilību un transformāciju, starptautiskās labās prakses pieredzes pārnesi, digitālās transformācijas un reformu ieviešanu;
 
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lūdzam precizēt vārda "mācības" galotni.
Piedāvātā redakcija
41.8. specifiskais iznākuma rādītājs – augstskolu skaits, kuru akadēmiskais un zinātniskais personāls piedalās mācībās, kuru ietvaros pilnveido kompetenci augsta līmeņa digitālo prasmju jomā un inovāciju projektos (vismaz 11 augstskolas).