Atzinums

Projekta ID
21-TA-1484
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
03.02.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Cenu pieaugumu kāpums visiem energoresursiem pēdējā pusgada laikā ir bijis ārkārtējs, piemēram, elektroenerģijas cena 2021.gada novembrī un decembrī ir sasniegusi vēsturiskus rekordus. Decembrī tika novērota vēsturiski augstākā mēneša vidējā elektroenerģijas cena - 207,40 EUR/MWh, kas par 65,4% pārsniedz iepriekšējā mēneša rekordu un ir nepilnas 5 reizes augstāka kā 2020.gada decembrī. 2022.gada sākumā vidējā elektroenerģijas cena Latvijā ir 143,34 EUR/MWh. Turpmākās prognozes liecina, ka 2022. gada elektroenerģijas cenas joprojām būs pietiekami augstas un būtiski augstākas kā 2020. gadā un 2021. gada pirmajā pusgadā. 
Papildus vēršam uzmanību, ka 2020.gadā mājsaimniecības patērēja enerģiju 577,6 milj. euro vērtībā (no kā rēķini par elektrību veidoja 266,5 milj. euro un dabasgāzi 311,1 milj. euro), taču energoresursu cenu pieauguma dēļ izmaksas palielinājās vidēji par 81,1% jeb 468,8 milj. euro par gadu, samazinot citām izmaksu pozīcijām pieejamos līdzekļus. Ņemot vērā, ka ģimenēm ar bērniem nepieciešama lielāka dzīvojamā platība, līdz ar to ir lielāki izdevumi par energoresursiem, taču vidēji ieņēmumi uz vienu ģimenes locekli ir mazāki apgādājamo skaita dēļ, EM ierosina saglabāt nosacījumu, ka atbalsts pieejam ģimenēm ar bērnu vai, ja ir iestājusies grūtniecība. EM vērš uzmanību, ka ar vienādiem ienākumiem, ģimene ar bērniem var atļauties veikt mazākas investīcijas energoefektivitāti veicinošo pasākumu veikšanā savos īpašumos nekā ģimene bez bērniem. Tādā veidā tiktu mazināta atkarība no energoresursiem un to izmaksu straujām svārstībām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas pasākumus privātmāju sektorā, nepieciešams sniegt atbalstu ne tikai viena dzīvokļa dzīvojamo mājām (saskaņā ar būvju klasifikāciju atbilst viena dzīvokļa mājas klasei), bet arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājām (saskaņā ar būvju klasifikāciju atbilst dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas tipam), kurām līdz šīm nekad nav sniegts atbalsts šādu pasākumu īstenošanai, tādā veidā novēršot nepilnības finansējuma pieejamībā privātmāju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai. Līdz ar to, nepieciešams precižet atbalsta programmas nosaukumu. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai lietotajam palīdzētu precīzāk izvēlēties atbalsta ietvaros uzstādāmās elektroenerģijas ražošanas jaudas apmēru, nepieciešams noteikt kritēriju, ka pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas jauda nepārsniedz 50 % no pieslēgumā atļautās maksimālās patēriņa slodzes. Noteiktais kritērijs neierobežo iespējas maksimāli daudz ražot un uzreiz visu patērēt savā objektā (kas vēlamākā situācija no sistēmas drošas un efektīvas darbības viedokļa, kā arī šāda situācija dod vislielāko ekonomisko ieguvumu sistēmas lietotājam). Tehniski saprātīgi ierobežojot uzstādāmās ražošanas jaudas apmēru vienā objektā tiek samazināti riski sistēmas drošas un stabilas darbības nodrošināšanai, katrs atbalsta saņēmējs gūst vislielāko ekonomisko atdevi
 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Šobrīd mājsaimniecību sektoram (energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanai) pieejams finansējums Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014. - 2020. gada plānošanas perioda ietvaros, sniedzot atbalstu ēku atjaunošanai ar trīs vai vairāk dzīvokļiem. Līdz šim vienīgais atbalsts privātmāju atjaunošanai bijis MK noteikumi Nr. 103 ietvaros, sniedzot atbalstu viena dzīvokļa dzīvojamo māju atjaunošanai. Lai nodrošinātu energoefektivitātes paaugstināšanas un atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanas pasākumus privātmāju sektorā, nepieciešams sniegt atbalstu ne tikai viena dzīvokļa dzīvojamo mājām (saskaņā ar būvju klasifikāciju atbilst viena dzīvokļa mājas klasei), bet arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājām (saskaņā ar būvju klasifikāciju atbilst dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu mājas tipam), kurām līdz šīm nekad nav sniegts atbalsts šādu pasākumu īstenošanai, tādā veidā novēršot nepilnības finansējuma pieejamībā privātmāju atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai.

Nosakot, ka arī dvīņu, rindu un atsevišķu divu dzīvokļu māju atjaunošanai un pārejai uz atjaunojamiem energoresursiem būs pieejams atbalsts, dzīvojamās mājās atradīsies vairāki tās īpašnieki. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Lai nodrošinātu demarkāciju un atbalsta saņēmējs nesaņemtu finansējumu vienām un tām pašām izmaksām dažādās atbalsta programmās, nepieciešams iekļaut nosacījumus, kas nosaka, ka, atbalsta saņēmēja plānotie vieni un tie paši īstenojamie pasākumi nav un netiks iesniegti līdzfinansēšanai citu finansējuma programmu vai individuālo atbalsta projektu ietvaros no citiem finanšu instrumentiem, Eiropas Savienības vai ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem. 
Piedāvātā redakcija
-
6.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Mikroģenerācijas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas var but dažādas jaudas un arī dažādās izmaksu amplitūdās atkarībā no iekārtas nominālās jaudas (kW). Lai izslēgtu tādu atbalsta saņēmēju loku, kas uzstādītu mazākas jaudas elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas nekā nepieciešams ar mērķi veikt pēc iespējas mazākus pašu ieguldījumus, ierosinām noteikt, ka granta apjoms tiek izmaksāts vadoties pēc elektroenerģijas ražošanas iekārtas nominālās jaudas (kW).
Piedāvātā redakcija
-