Atzinums

Projekta ID
22-TA-1668
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
02.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Izsakām bažas, ka noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā norādītās atbalstāmās darbības varētu būt uzskatāmas par iekšdarbiem. Turklāt noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktā norādītais regulējums nav ierobežots ar apstākli, ka atbalsta saņēmējam būtu jābūt namīpašniekam. Ievērojot minēto, varētu rasties situācija, ka projektā izteiktais noteikumu 8.8. apakšpunkts nonāk pretrunā ar noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunktu, jo visas attiecīgās normas aptver vienus un tos pašus gadījumus. Ievērojot minēto, lūdzam skaidrot, kā viennozīmīgi un nepārprotami nošķirt gadījumus, kad piemērojams noteikumu 8.1. un 8.2. apakšpunkts, kā arī projektā izteiktais noteikumu 8.8. apakšpunkts. Ja minēto skaidrojumu nav iespējams sniegt, lūdzam precizēt projektu.
Piedāvātā redakcija
-