Atzinums

Projekta ID
22-TA-371
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
24.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam Valsts Kanceleju, pirms informatīvais ziņojuma projekts “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 6.3. reformu un investīciju virziena “Publiskās pārvaldes modernizācija” 6.3.1.3.i investīcijas “Publiskās pārvaldes inovācijas eko-sistēmas attīstība” īstenošanu"  tiek virzīts uz Ministru kabinetu, sagaidīt Eiropas Komisijas viedokli, par precizētajiem materiāliem un to tulkojumiem, lai nepieciešamības gadījumā varētu vēl precizēt informatīvo ziņojumu, ja tas būs nepieciešams.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu aizstāt ziņojuma 21.punktā vārdus “Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumos Nr.621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” ar vārdiem “MK noteikumos Nr.621”, ņemot vērā iepriekš noteikto saīsinājumu.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ziņojuma 16.1.apakšpunktu ar vārdu “šī” pirms vārda “ziņojuma” lai varētu identificēt uz kuru dokumentu vai normatīvo aktu atsauce ir attiecināma.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ziņojuma 15.10.apakšpunktu ar vārdiem “šī ziņojuma” pirms skaitļa “15.5.”, lai varētu identificēt uz kuru dokumentu vai normatīvo aktu atsauce ir attiecināma. Papildus lūdzu veikt attiecīgu precizējumu arī tālāk tekstā, kur tas attiecināms.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzu papildināt ziņojuma 3.punktu ar vārdiem “šī ziņojuma” pirms skaitļa 2.punktā, lai varētu identificēt uz kuru dokumentu vai normatīvo aktu atsauce ir attiecināma.
Piedāvātā redakcija
-