Atzinums

Projekta ID
22-TA-1588
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
07.07.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 57.punktā noteikts, ka Ministru kabinets līdz 2022. gada 1. septembrim iesniedz Saeimai grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" un likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar kuriem paredz samazinātu iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi uz vienu gadu ārzemniekam, kas saņēmis ilgtermiņa vīzu, pamatojoties uz šā likuma 11. panta piekto daļu, un ir pārcēlis savu nodokļu rezidenci uz Latvijas Republiku. 
Lai nodrošinātu jauna speciāla iedzīvotāju ienākuma nodokļa režīma administrēšanu Valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešama informācija par ārzemnieka ieceļošanas un uzturēšanās mērķi, t.i.,  ka ārzemnieka ieceļošanas mērķis ir saistīts ar uzturēšanos Latvijas Republikā, veicot attālinātu darbu pie darba devēja, kas reģistrēts citā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī, vai kā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī reģistrētai pašnodarbinātai personai., t.i, kam pieškirta vīza atbilstoši Imigrācijas likuma 11.panta piektajai daļai. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienestam ir nepieciešams  ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi  savstarpēji vienoties par informāciju apmaiņu par personām, kuras ir saņēmušas konkrēto vīzu ar minēto speciālo zīmi un VID varētu atlasīt tās personas, kurām būtu piemērojama samazināta iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme.

Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt noteikumu projektu  paredzot, ka nacionālajā vīzu sistēmā ar speciālu atzīmi iekļauj datus par ārzemnieka ieceļošanas mērķi, kas ir saistīts ar uzturēšanos Latvijas Republikā, veicot attālinātu darbu un ka minēto informāciju no attiecīgās sistēmas nodod Valsts ieņēmumu dienestam, kā arī papildināt noteikumu projekta anotāciju. 
 
Piedāvātā redakcija
-