Atzinums

Projekta ID
22-TA-2270
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija
Atzinums iesniegts
02.11.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Anotācijas sadaļā "Brīdināšana par vēršanos tiesā, kvalificētās institūcijas tiesības vērsties tiesā un izlīgums" aicinām skaidrot:
1. vai gadījumā, ja komersants nepilda ārpus tiesas noslēgtā izlīguma noteikumus, kvalificētā institūcija ir tiesīga vērsties tiesā ne tikai ar kolektīvo prasību, bet arī ar prasību par izlīguma izpildi?
2. kādu lēmumu un uz kāda Civilprocesa likumā paredzētā pamata tiesa pieņems gadījumā, ja uzskatīs, ka prasītājs nav ievērojis likumprojekta 26.25 panta pirmajā daļā ietvertos nosacījumus? Šie nosacījumi ir:
     1) patērētāju kolektīvajā prasībā ir apstiprināti vismaz pieci patērētāji;
     2) patērētāju prasījumi ir pret vienu un to pašu atbildētāju vai atbildētājiem;
     3) patērētāju prasījumu pamatā ir vienādi vai līdzīgi faktiskie un tiesiskie apstākļi.
Piedāvātā redakcija
-