Atzinums

Projekta ID
23-TA-1230
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
31.10.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Lūdzam precizēt termiņu pilnīgai pārejai uz DAGR, ņemot vērā, ka pārejai no API Pārvaldniekā reģistrētiem servisiem uz DAGR ir nepieciešams liels laika un resursu ieguldījums un šī pāreja veicama pakāpeniski, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra veikto pasākumu pilnīga ieviešana būs iespējama ne ātrāk kā 2027. gada beigās.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Iebildums
Attiecībā uz iepriekš izteikto iebildumu par projektā paredzēto 3.5.prim apakšpunktu un 18. prim punkta 2. un 3. apakšpunktu (izziņas 26. punkts) uzturam izteikto iebildumu, kas norādīts kā neņemts vērā.
Izziņas skaidrojumā norādīts, ka tiks izmantota funkcionalitāte, kura Portālā jau ir eksistējoša no 2016.gada un ka 2023.gada laikā portālā tiek veikti modernizācijas darbi, tostarp, pilnvarošanas funkcionalitāti no e-pakalpojuma pārceļot uz portāla gala lietotāja darba vietu, vienlaikus nomainot Uzņēmumu reģistra datu saņemšanas avotu no API Pārvaldniekā reģistrētiem servisiem uz DAGR.
Uzņēmumu reģistrs paskaidro, ka šobrīd visi tā dari atrodas API pārvaldniekā, un tā nodrošināšanai no Uzņēmumu reģistra puses tika veikti lieli resursu un laika ieguldījumi vairāku gadu garumā. Līdz ar to nav saprotams skaidrojums attiecībā uz pāreju uz DAGD. Lai no Uzņēmumu reģistra puses nodrošinātu pasākumus pilnīgai pārejai uz DAGR, ir nepieciešams liels laika un resursu ieguldījums un pāreja veicama pakāpeniski. Līdz ar to no Uzņēmumu reģistra puses veikto pasākumu pilnīga ieviešana būs iespējama ne ātrāk kā 2027. gada beigās.
Arī no izziņā norādītā VARAM skaidrojuma, ka Modernizētā risinājuma produkcijā ieviešanas ietvaros sagaidāmās darbības no Uzņēmumu reģistra būs slēgt elektronisko vienošanos sistēmā VIRSIS un piešķirt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai datu atļauju, secināms, ka no Uzņēmumu reģistra tiek sagaidīta rīcība - slēgt API pārvaldnieku un pāriet uz DAGR. Attiecībā uz šādu pāreju uz DAGR lūdzu ņemt vērā iepriekšējā rindkopā norādīto, tostarp attiecībā uz termiņiem.

 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Iebildums
Uzturam iebildumu attiecībā uz anotācijas 6.1. punktā ietverto norādi uz Uzņēmumu reģistru kā sadarbības partneri (izziņas 28.punkts).
Uzņēmumu reģistra ieskatā par iesaisti projekta izstrādē varētu uzskatīt tādu iesaisti, kuras rezultātā iesaistītie ir nonākuši pie viena kopīga saskaņota risinājuma, kas attiecīgi iekļauts tiesību akta projektā. Uzņēmumu reģistra ieskatā, ja ir bijusi sarakste, kuras ietvaros viedoklis par risinājumu ir atšķirīgs vai pat pretējs, un vienošanās nav sasniegta, tas nav pietiekams pamats Uzņēmumu reģistru norādīt kā projekta izstrādē iesaistīto institūciju. Ņemot vērā minēto, lūdzam svītrot norādi uz uzņēmumu reģistru anotācijas 6.1. punktā.
Piedāvātā redakcija
-