Atzinums

Projekta ID
21-TA-409
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
15.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka informācija “Plānots, ka turpmāk ĢVP saņems par audzināmo bērnu  un pabalsta apmērs būs atkarīgs no audzināmo personu skaita. Līdz 2021.gada 31.decembrim normatīvais regulējums paredz diferencētus pabalsta apmērus par katru bērnu, kā arī piemaksu pie ĢVP par diviem vai vairāk bērniem. Līdz ar to, tiek plānota pabalsta aprēķina veikšanas maiņa, kā rezultātā turpmāk tiks uzskaitīti pabalsta saņēmēji, nevis bērni, par kuriem tiek izmaksāts pabalsts, jo vienam vecākam var būt vairāki audzināmie bērni, kā rezultātā attiecīgā persona tiks definēta kā viena persona. Savukārt, līdz pabalsta reformai, pabalsts tiek izmaksāts un uzskaitīts par katru bērnu atsevišķi. Līdzīga uzskaite tiek veikta piemaksai pie ĢVP par diviem vai vairāk bērniem.” anotācijas 3.sadaļas 6.punktā (10.lpp.) atkārtojas divas reizes, lūdzam svītrot otrreiz norādīto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-