Atzinums

Projekta ID
22-TA-232
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
25.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka nav saprotams teikumā ietverts skaidrojums, lūdzam svītrot šādu teikumu: " Ievērojot to, ka no valsts kompensācijas sistēmas operators un publiskais tirgotājs veiks PVN atmaksu valsts budžetā, ir secināms, ka kopējā PVN ietekme uz valsts budžetu ietekme būs neitrāla."
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
137.11 Ja normatīvajā aktā par valsts kompensācijas piemērošanu nav noteikts citādi, š o noteikumu 137.10 punktā minēto maksas samazinājumu nepiemēro:
Priekšlikums
Ievērojot to, ka šajā punktā minētie izņēmumi, saskaņā ar Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumprojekta 3.panta (1) daļu, ir attiecināmi tikai uz elektroenerģijas sistēmas pakalpojuma maksas samazinājumu un nav attiecināmi uz obligātā iepirkuma komponentēm samazinājumu, lūdzam precizēt šo punktu, lai nodrošinātu atbilstību Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākuma likumprojekta 3.panta (1) daļai. 
Piedāvātā redakcija
-