Atzinums

Projekta ID
22-TA-2618
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka nosacījumus, kādos gadījumos ir pieļaujams veikt finansējuma pārdali no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā "Apropriācijas rezerve" plānotā finansējuma, nosaka Likums par budžetu un finanšu vadību, lūdzam radakcionāli precizēt šī punkta redakciju.
Piedāvātā redakcija
6. Ņemot vērā 5.punktā noteikto, pieņemt zināšanai, ka Izglītības un zinātnes ministrija 2022.gadā plānoto, bet neapgūto finansējumu indikatīvi 568 329 euro apmērā Informatīvajā ziņojumā norādītajiem infrastruktūras objektiem 2023.gadā lūgs pārdalīt no gadskārtējā valsts budžeta likumā budžeta programmā "Apropriācijas rezerve" plānotā finansējuma.
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka šis punkts pēc būtības dublē 6.punktā paredzēto, lūdzam to svītrot, attiecīgi precizējot arī informāciju Informatīvajā ziņojumā.
Piedāvātā redakcija
-