Atzinums

PAZIŅOJUMS:
LVRTC informē, ka 27. aprīlī plkst. 00.00 (naktī no 26. uz 27. aprīli) uzsāks eParaksta sistēmu migrāciju uz jaunu tehnoloģisko platformu un tā ilgs aptuveni diennakti. Līdz ar pāreju uz jaunu tehnoloģisko platformu, eParaksta lietotājiem 27. aprīlī būs ierobežota eParaksta rīku darbība, bet pēc darbības atsākšanas visiem eParaksts mobile lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Tā kā darbu laikā nebūs pieejami eParaksta pakalpojumi, aicinām ieplānot veikt darbības sistēmās un dokumentu parakstīšanu savlaicīgi, jo 27. aprīlī organizācijas sistēmās e-Identitātes apliecināšana un parakstīšana nebūs iespējama. Vairāk informācijas eparaksts.lv portālā.
Projekta ID
2021-TA-2125
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
12.10.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Projekta 5.lappusē norādīts: “Institūcijām, pārrunājot sadarbības jautājumus, pilnveidot savus iekšējās kārtības noteikumus, nosakot skaidrus kritērijus savstarpējās informācijas apmaiņai par pārbaudes laikā konstatētiem apstākļiem, kas skar citas institūcijas kompetenci.”
Attiecīgi projekta 5.sadaļas 1.punktā ir ietverts priekšlikums: “VUGD pilnveidot savus iekšējās kārtības noteikumus, nosakot skaidrus kritērijus savstarpējās informācijas apmaiņai par pārbaudes laikā konstatētiem apstākļiem, kas skar būvvalžu kompetenci.”
Vēršam uzmanību, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk - VUGD) iekšējā normatīvajā aktā var ietvert tikai tādu regulējumu, kas attiecas uz VUGD darba organizāciju nevis uz savstarpēju informācijas apmaiņu, proti, regulējumu, kas attiecas uz būvvaldes darba organizāciju. Piemēram, VUGD iekšējos noteikumos var tikt ietvertas normas, kas paredzēs, ka gadījumos, kad rodas aizdomas par nelikumīgu būvniecību, par to tiks informēta attiecīgā būvvalde, kā arī kārtība, kādā tas notiks.

 
Piedāvātā redakcija
Izteikt projekta 5.sadaļas 1.punktu šādā redakcijā:
“VUGD pilnveidot savus iekšējos noteikumus, paredzot kārtību, kādā tiek informēta būvvalde,  gadījumos,  kad veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, tiek konstatēti apstākļi, kas ir būvvaldes kompetences jautājums.


 
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Protokollēmuma projekta 7.punkts paredz uzdevumu Iekšlietu ministrijai - 7. Iekšlietu ministrijai līdz 2022. gada 31. decembrim nodrošināt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta iekšējo kārtības noteikumu pilnveidi, kad veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību tiek konstatēti apstākļi, kas skar būvvalžu kompetenci, nosakot kārtību un kritērijus savstarpējās informācijas apmaiņai.
Ņemot vērā, ka VUGD iekšējos noteikumus izstrādā pati iestāde, kā arī to, ka VUGD iekšējā normatīvajā aktā var ietvert tikai tādu regulējumu, kas attiecas uz VUGD darba organizāciju (nevis uz savstarpēju informācijas apmaiņu), proti, regulējumu, kas attiecas uz būvvaldes darba organizāciju, rosinām precizēt protokollēmuma projekta 7.punktu.
Piedāvātā redakcija
7. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam līdz 2022.gada 31.decembrim veikt grozījumus iekšējā normatīvajā aktā, nosakot kārtību, kādā tiek informēta būvvalde gadījumos, kad veicot valsts ugunsdrošības uzraudzību, tiek konstatēti apstākļi, kas ir būvvaldes kompetences jautājums.