Atzinums

Projekta ID
21-TA-354
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Veselības ministrija izsaka priekšlikumu papildināt anotācijas 1.3.apakšpunktu ar skaidrojumu, ka darba vidē balstītu mācību īstenošana nemaina veselības aprūpes jomā reglamentētā profesijā iegūstamās profesionālās kvalifikācijas līmeni. Līdz ar to grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" nav nepieciešami.
 
Piedāvātā redakcija
Saskaņā ar Profesionālās izglītības likuma 28.panata pirmās daļas pirmo punktu viena no profesionālās izglītības ieguves formām ir klātiene, tai skaitā darba vidē balstītas mācības. Šobrīd veselības aprūpes jomā interesi par darba vidē balstītu mācību īstenošanu arodizglītības programmā, kurā ir iegūstama kvalifikācija „Māsas palīgs”, ir izrādījusi SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca", kas sadarbībā ar izglītības iestādi, kas realizē attiecīgo izglītības programmu, un Latvijas Māsu asociāciju šī projekta ietvaros realizēs darba vidē balstītas mācības. Veselības ministrijas ieskatā izmaiņas Ministru kabineta 2009. gada 24. marta noteikumos Nr. 268 "Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu" (turpmāk – Noteikumi Nr.268) attiecībā uz Noteikumos Nr.268 noteikto profesionālās izglītības programmu pēc kuras apguves iegūstama māsas palīga kvalifikācija, kas atbilst Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras trešā līmeņa profesionālā kvalifikācijai nav nepieciešamas, jo darba vidē balstītu mācību īstenošana nemaina profesionālās izglītības programmā iegūstamās kvalifikācijas līmeni. Darba vidē balstītas mācības nosaka programmas apguves iespējas (līdzīgi kā šobrīd jau programmas ietvaros tiek realizētas praktiskās nodarbības ārstniecības iestādēs).