Atzinums

Projekta ID
21-TA-799
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
05.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ņemot vērā, ka atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 17.pantā noteiktajam sociālos pakalpojumus drīkst sniegt tikai tāds sociālo pakalpojumu sniedzējs, kura pamatdarbība vai kura attiecīgās struktūrvienības pamatdarbība ir šo pakalpojumu sniegšana un kurš attiecīgā pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, nepieciešams precizēt 4.punktā tekstu atbilstoši paredzētajām atbalstāmajām darbībām un citviet lietotajai terminoloģijai: “Ieviešot jaunu psihoemocionālā atbalsta pasākumu..”. Atbilstoši aicinām pārskatīt arī argumentāciju Ziņojuma 40.punktā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 12.3.3.punktā noteikts, ka finansējuma saņēmējs pēc uzaicinājuma sniedz Invaliditātes lietu nacionālajai padomei (turpmāk – uzraudzības padome) informāciju par plānotā projekta īstenošanas progresu. Ziņojuma 29.punktā noteikts, ka  pasākuma īstenošanas konsultatīvu uzraudzību veiks Labklājības ministrijas izveidotā uzraudzības padome. Attiecīgi nepieciešams precizēt tekstu, lai būtu skaidri saprotami katras padomes (ja domāts, ka tās ir divas) uzdevumi.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Ziņojuma 21.3.punkts nosaka, ka pasākuma atbalstāmās darbības, cita starpā, ir starpinstitucionālās sadarbības veidošana un digitālo risinājumu izstrāde, kuras ietvaros paredzēts izveidot elektronisko datu apmaiņas rīku starp bērnu slimnīcas informācijas sistēmām un pašvaldību informācijas sistēmām. Ņemot vērā, ka:
 - Ziņojumā norādīts uz nepietiekamo sadarbību ar pašvaldību institūcijām, pašvaldību līmenī, kā atbalstāmo darbību nepieciešams paredzēt izglītojošus un informatīvus pasākumus sadarbībā iesaistīto institūciju speciālistiem;
 - plānots veidot jaunu digitālo rīku, šāda digitāla rīka izstrādei nepieciešams definēt datu apjomu, ko plānots nodot un saņemt, un pašvaldību informācijas sistēmas, ar kurām plānots veikt datu apmaiņu, kā arī paredzēt finansējumu šī risinājuma ieviešanai, t.sk. arī pašvaldību pusē.
Piedāvātā redakcija
-