Atzinums

Projekta ID
21-TA-34
Atzinuma sniedzējs
Labklājības ministrija
Atzinums iesniegts
03.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Iebildums
Likumprojekts paredz papildināt likuma 41. panta trešo daļu pēc vārdiem “un tās glabāšanas termiņus” ar vārdiem “kā arī informācijas apmaiņas kārtību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu (turpmāk – IMI), kura ir izveidota atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulai (ES) Nr. 1024/2012 par administratīvo sadarbību, izmantojot Iekšējā tirgus informācijas sistēmu, un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/49/EK.”, tomēr anotācijā netiek atspoguļota informācija par to, kādā termiņā un kāda iestāde izstrādās šo informācijas apmaiņas kārtību. Lūdzam papildināt anotāciju ar attiecīgo informāciju.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
Priekšlikums
Likumprojektā piedāvātais 52.7 pants, paredz, ka Valsts policija, Valsts robežsardze, Valsts darba inspekcija un Autotransporta direkcija apstrādās informāciju un dokumentus IMI sistēmas ietvaros. Līdz ar to lūdzam norādīt anotācijā, ka arī pārējām likumprojektā minētajām iestādēm būs jāapstrādā to rīcībā nonākusī informācija, iesaistot citas atbildīgās iestādes.

 
Piedāvātā redakcija
-