Atzinums

Projekta ID
22-TA-3346
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
06.01.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Iebildums
Vēršam uzmanību, ka precizētās anotācijas 3.sadaļā papildus sniegtā informācija tikai skaidro, ka uzņemšana mācībām vēlākajos posmos veicinās valsts budžeta finansējuma efektīvu izlietojumu. Līdz ar to atkārtoti lūdzam papildināt anotācijas 3.sadaļu ar skaidrojumu, kā tiks finansēts noteikumu projektā paredzētais.
Piedāvātā redakcija
-