Atzinums

Projekta ID
21-TA-1238
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
16.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma (grozījumu) projekts
Iebildums
Ministru kabineta rīkojuma projekta "Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 13. decembra rīkojumā Nr. 769 "Par Latvijas valsts simtgades pasākumu plāna 2017.–2021. gadam īstenošanai piešķirtā valsts budžeta finansējuma sadalījumu"" (turpmāk – projekts) sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācijas) 3. sadaļā ir norādīts, ka projekts tiks iesniegts izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaikus ar rīkojuma projektu par apropriācijas pārdali un Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījums Ministru kabineta 2021. gada 4. februāra noteikumos Nr. 78 "Kārtība, kādā aprēķina un piešķir valsts budžeta finansējumu programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanai no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. decembrim"" (turpmāk – saistītie projekti).
Vēršam uzmanību, ka projektā un saistītajos projektos ietvertajam regulējums ir jāstājas spēkā vienlaicīgi. Savukārt projekta un saistīto projektu virzīšana izskatīšanai Ministru kabinetā vienlaicīgi automātiski nenodrošina, ka tie stāsies spēkā vienlaicīgi. Ņemot vērā minēto, lūdzam papildināt projektu ar spēkā stāšanās noteikumu, kas saskaņots ar saistīto projektu spēkā stāšanās noteikumiem.
Vienlaikus lūdzam precizēt projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojumā (anotācijā) ietverto informāciju.
Piedāvātā redakcija
-