Atzinums

Projekta ID
22-TA-1884
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
19.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
VARAM neiebilst pret 1.kārtas projekta rezultātu uzturēšanas izmaksu saglabāšanu nemainīgā apjomā pēc 1.kārtas projekta tvēruma samazināšanas, ņemot vērā sadaļā "Cita informācija" norādīto informāciju,  tomēr vērš uzmanību, ka VARAM atzinums par uzturēšanas izmaksām tiks sniegts atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.867 „Kārtība, kādā nosakāms maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopapjoms un maksimāli pieļaujamais valsts budžeta izdevumu kopējais apjoms katrai ministrijai un citām centrālajām valsts iestādēm vidējam termiņam” 10.4.apakšpunktam pēc 1.kārtas projekta noslēguma, ņemot vērā IKT sistēmu uzturēšanas principus, kas ir norādīti informatīvā ziņojuma „Par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 2017.-2019.gadam” 1.pielikumā noteiktajiem sistēmu uzturēšanas principiem.
Piedāvātā redakcija
-