Atzinums

Projekta ID
22-TA-677
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
17.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvā ziņojuma sadaļas “IV. Turpmākās rīcības plāns” 4. un 7. pasākumu ar aprēķinu, kas pamato papildu nepieciešamo valsts budžeta finansējumu attiecīgajā apmērā.
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrijai un Tieslietu ministrijai informatīvā ziņojuma sadaļā “IV. Turpmākās rīcības plāns” minēto 4. un 7. pasākumu īstenošanai ir nepieciešams papildu finansējums un jautājums par tā piešķiršanu skatāms 2023.gada valsts budžeta sagatavošanas procesā, aicinām pārskatīt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 2.punktā noteikto likumprojektu iesniegšanas termiņu Ministru kabinetā, ievērojot, ka attiecīgo likumprojektu tālāka virzība būs iespējama tikai pēc papildu finansējuma piešķiršanas. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam svītrot Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekta 3.2.punktu pašreizējā redakcijā, izsakot to kā atsevišķu punktu.
Piedāvātā redakcija
x. Jautājums par nepieciešamā finansējuma piešķiršanu 2023. un turpmākajiem gadiem Ekonomikas ministrijai un Tieslietu ministrijai informatīvajā ziņojuma noteikto pasākumu īstenošanai ir skatāms Ministru kabinetā likumprojekta "Par valsts budžetu 2023.gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025.gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu iesniegtajiem prioritārajiem pasākumiem atbilstoši valsts budžeta finansiālajām iespējām.
 
4.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma 2.punkta ievaddaļu, norādot attiecīgās ministrijas nosaukumu.
Piedāvātā redakcija
-