Atzinums

Projekta ID
22-TA-1321
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
21.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam ziņojuma 5.3. apakšpunktā skaidrot, kādam jābūt uzlabojumam publiskās pārvaldes vadītāju kompetencei, lai tas tiktu novērtēts kā būtisks atbilstoši nākotnes vadītāju kompetenču ietvaram un OECD līderības attīstības vadlīnijām (iesaistīšanās pētījuma rādītājs, 360 grādu novērtēšana rezultāti u.c.), kā arī skaidrot saistošo raksturu un pieejamību nākotnes vadītāju kompetenču ietvaram (t.i., kādi dokumenti šo ietvaru veido) un OECD līderības attīstības vadlīnijām.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti vēršam uzmanību, ka ziņojuma 18.1. apakšpunktā ietvertās izmaksas ir neskaidras, jo principā paredz pamatu izmaksām, nevis pašu izmaksu veidu, turklāt arī vairākos citos gadījumos ziņojumā paredzētās izmaksas var rasties uz pakalpojuma (uzņēmuma līguma) līguma pamata (piemēram, 18.4. un 18.5. apakšpunktā minētās). Attiecīgi lūdzam ziņojumā konkretizēt, kādas izmaksas ir attiecināmas 18.1. apakšpunkta ietvaros.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Saskaņā ar juridiskās tehnikas prasībām lūdzam nodrošināt, ka ziņojumā nav ietverti neatrunāti saīsinājumi (piemēram, OECD), kā arī lūdzam ziņojumā izvairīties no abreviatūru lietošanas.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam ziņojuma 41. punkta ievaddaļā svītrot norādi, ka vienošanās par projekta īstenošanu tiek ietverti vienpusēja uzteikuma nosacījumi, ņemot vērā, ka tas, ka vienošanās par projekta īstenošanu tiek ietverti vienpusēja uzteikuma nosacījumi, izriet no ziņojuma 41.4. apakšpunkta.
Piedāvātā redakcija
-