Atzinums

Projekta ID
22-TA-3021
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
13.10.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Lūdzam papildināt informatīvo ziņojumu ar skaidrojumu, kas pamato atbalstam pašvaldībām novirzāmā finansējuma aprēķinos izmantoto rādītāju "finansējums vienas atalgojuma likmes apmērā uz bērnu 1 236 euro"
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Informatīvajā ziņojumā paredzēts finansējums pašvaldībām 2022.gada trīs mēnešiem 29 664 euro apmērā dažāda veida atbalsta nodrošināšanai, ņemot vērā konkrēto bērnu individuālās vajadzības, tomēr nav skaidrs, kas notiks ar minētā atbalsta nodrošināšanu, sākot ar 2023.gada 1.janvāri -  vai minētie atbalsta pasākumi pašvaldībām darbam ar šiem bērniem tiks nodrošināti probācijas novērošanas ietvaros, kuru paredzēts piemērot no 2023. gada 1. janvāra, izmantojot finansējumu, kas tiks pārdalīts Tieslietu ministrijai. Ņemot vērā minēto, lūgums skaidrot un papildināt informatīvo ziņojumu ar attiecīgu informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Izsakām iebildumu par informatīvajam ziņojumam pievienoto pielikuma formu, lai to varētu nodrošināt e-pakalpojumā ePārskati. Precizētā forma nosūtīta ziņojuma sagatavotajiem e-pastā 11.10.2022.
Piedāvātā redakcija
-