Atzinums

Projekta ID
21-TA-262
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
24.11.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
No projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumā (turpmāk – anotācija) ietvertā problēmas apraksta izriet, ka projektā ietvertais valsts nodevu paaugstinājums balstīts uz Valsts meža dienesta darbību izmaksu segšanu, kas ir pretrunā likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 2. punktā ietvertajai valsts nodevas definīcijai, proti, valsts nodevas apmērs nav tiešā veidā saistīts ar institūcijas veiktās darbības izmaksu segšanu. Ievērojot minēto, lūdzam papildināt anotāciju ar atbilstoši projektā ietvertā tiesiskā regulējuma pamatojumu.
Vienlaikus nav skaidrs projektā ietverto valsts nodevu aprēķins, proti, kāpēc projektā ietvertās valsts nodevas ir palielinātas tieši līdz norādītajai summai, tāpēc lūdzam papildināt anotāciju ar detalizētāku skaidrojumu.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar atbilstošu pamatojumu Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumu Nr. 82 "Noteikumi par valsts nodevu par mežsaimnieciskām un medību darbībām" 3.6. apakšpunkta grozījumu spēkā stāšanās laikam.
 
Piedāvātā redakcija
-