Atzinums

Projekta ID
22-TA-3339
Atzinuma sniedzējs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
08.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt korekto investīcijas numuru "2.1.1.1." atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 4.pielikumā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Projekta pases 6. sadaļā “Projekta pārvaldības un īstenošanas kapacitāte” precizēt informāciju par personāla apjomu, kas tiks piesaistīts projekta īstenošanā. 
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Projekta pases 3.3.apakšpunktos kolonnā “Ieguvumu mērīšanas vai verificēšanas metode un mērāmais rādītājs” iekļaut katra rādītāja aktuālo (pašreizējo) vērtību. 
Piedāvātā redakcija
-
4.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Projekta pases 2.2. apakšpunktā “Saistība ar citiem projektiem”  iekļaut informāciju par ERAF SAM 2.2.1. ietvaros Zemkopības ministrijas īstenotajiem projektiem  (Zemkopības ministrijas un tās pakļautībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība 1.kārta (Nr. 2.2.1.1/17/I/001) un 2.kārta (Nr.2.2.1.1/20/I/003)), kuru ietvaros veikti un plānoti ieguldījumi Veterināro zāļu reģistra informācijas sistēmas modernizācijā, un iekļaut apliecinājumu, ka nestāv dubultā finansējuma risks attiecībā pret norādītajiem projektiem. 
Piedāvātā redakcija
-
5.
Rīkojuma projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt korekto investīcijas numuru "2.1.1.1." atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 4.pielikumā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Iebildums
Lūdzam norādīt korekto investīcijas numuru "2.1.1.1." atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 4.pielikumā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
7.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Iebildums
Lūdzam norādīt korekto investīcijas numuru "2.1.1.1." atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 4.pielikumā noteiktajam.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Projekta pases 5.3. apakšpunktā “Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas precizēt datu kopas" precizēt vai papildināt datu kopas  ”Dati EZA (EMA) – zāļu lietojums pa sugām” redakciju, kas apliecina, ka datu kopa par zāļu lietojumu pa sugām tiks publicēta gan Atvērto datu portālā, gan dati nodoti EZA (Eiropas zāļu aģentūras informācijas sistēma).
Piedāvātā redakcija
-
9.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Projekta pases 7.punktā “Izmaksu/ieguvumu analīze, tai skaitā ietekme uz pārvaldes darbinieku skaitu” aicinām norādīt informāciju par ES regulā noteiktajiem termiņiem attiecībā par veterināro zāļu reģistrēšanas un aprites kārtību (norādot arī Regulas numuru) un papildināt ar informāciju par pieņēmumu vērtībām, uz kuriem ir balstīts sociālekonomisko ieguvumu aprēķins.
Piedāvātā redakcija
-
10.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Aicinām projekta pases 3.3.apakšpunktos kolonnā “Sasniegšanas laiks, gads” norādīt tikai gadu.
Piedāvātā redakcija
-
11.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Projekta pases 3.punktā “Projekta mērķis un galvenie ieguvumi” dzēst 3.3.4. un 3.3.5.apakšpunktus, ņemot vērā, ka šī informācija tiek iekļauta sadaļā 5.3. ”Centralizēti pārvaldāmās nozares būtiskās datu kopas”.
Piedāvātā redakcija
-
12.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Aicinām izvērtēt un sniegt pamatojumu, vai veterinārās e-receptes nav uzskatāmas par koplietošanas pakalpojumu. Nepieciešamības gadījumā aizpildīt pases 5.2.apakšsadaļu “Centralizētās funkcijas vai koplietošanas pakalpojumi”, kā arī Ministru kabineta rīkojuma projekta dokumentācijai pievienot koplietošanas pakalpojuma attīstības plānu.
Piedāvātā redakcija
-
13.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Projekta pases sadaļas "5.1. Modernizēto pārvaldes procesu  IKT risinājumi" 5.1.1. kolonnā "Risinājumu lietotāji (skaits)" atšifrēt lietotāju grupu (15 lietotāji). 
Piedāvātā redakcija
-
14.
Anotācija (ex-ante)
1.1. Pamatojums
Priekšlikums
Aicinām iekļaut norādi uz Ministru kabineta 2022. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 435 "Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes "Digitālā transformācija" 2.1. reformu un investīciju virziena "Valsts pārvaldes, tai skaitā pašvaldību, digitālā transformācija" īstenošanas noteikumi" 4.pielikumā noteikto 2.1.1.1.i nolūku "Veterināro zāļu reģistrācijas digitalizācija".
Piedāvātā redakcija
-
15.
Anotācija (ex-ante)
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka projekta ietvaros tiek pilnveidoti procesi, kas dzīvnieku īpašniekiem piekļūt nepieciešamiem datiem, e-receptēm, aicinām norādīt "Jā" un sniegt paskaidrojošo informāciju.  
Piedāvātā redakcija
-
16.
Anotācija (ex-ante)
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Priekšlikums
Ņemot vērā projekta ietvaros plānotās aktivitātes, aicinām izvērtēt norādīt "Jā", sniedzot paskaidrojošo informāciju. 
Piedāvātā redakcija
-