Atzinums

Projekta ID
24-TA-86
Atzinuma sniedzējs
Ekonomikas ministrija
Atzinums iesniegts
02.04.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Sniedzam priekšlikumu, īstenojot Ministru kabineta 2023. gada 1. jūnija grozījumos noteikumos Nr. 265 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība meža nozares attīstībai" paredzētos pasākumus, izvērtēt paredzēto pasākumu ietekmi uz uzņēmējdarbības attīstību un izaugsmi, un tautsaimniecību kopumā (piemēram, 5.2.11. punktā minētā izpētes projekta "Egļu astoņzobu mizgrauža masveida savairošanās situācijas ietekme uz meža apsaimniekošanu un koksnes resursu ieguvi Latvijā").
Kā arī sniedzam priekšlikumu izvērtēt iespējamos ēnu ekonomikas nozarē riskus un to mazināšanas iespējas, tādējādi uzlabojot nozares rādītājus un sekmējot godīgu konkurenci.   
Piedāvātā redakcija
-