Atzinums

Projekta ID
23-TA-1073
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
09.08.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam anotācijas 3.sadaļas 5.1.apakšpunktā precizēto finansiālo ietekmi norādīt ar “-” zīmi.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Uzturam priekšlikumu un atkārtoti lūdzam papildināt programmas rādītāju novērtējuma projektu un rast saisti 2. punktā norādītajai programmas ietekmei ar 1. punktā norādīto kopējo programmas finansējumu, lai nodrošinātu informācijas izsekojamību (izziņā sniegtais skaidrojums nav atbilstošs).
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
Pielikumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt programmas rādītāju novērtējuma projektu, nodrošinot 1. punktā un zemsvītras atsaucē Nr. 3 norādītā kopējā programmas finansējuma atbilstību noteikumu projektam “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam finanšu instrumentu kopīgie īstenošanas noteikumi”.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Noteikumu konsolidētā versija
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka noteikumu 18.1. apakšpunktā tiek uzskaitīti nosacījuma par atbalsta nesniegšanu grūtībās nonākušiem uzņēmumiem (GNU) kritēriji, aicinām prasību par apliecinājuma par saimnieciskās darbības veicēja neatbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, uz kuriem pamatojoties kreditors var pieprasīt maksātnespējas procedūru, iesniegšanu noteikumos noteikt atsevišķi.
Piedāvātā redakcija
-