Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
22-TA-2912
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
19.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Latvijas Pašvaldību savienība saskaņo projektu, jo atbildīgā Ekonomikas ministrija ir apliecinājusi, ka :

- Regulas Nr.2021/1060 40. panta izpratnē tiks nodrošināts, ka Uzraudzības komitejas pārbaudīs tirgus nepilnību izvērtējumu, tā aktualizāciju, kurā tiks ietverti vismaz:  a)rosinātā programmieguldījuma apjoms finanšu instrumentā un gaidāmais sviras efekts, kam pievienots īss pamatojums;b)finanšu produkti, ko ierosināts piedāvāt, ietverot iespēju, ka būs vajadzīga atšķirīga attieksme pret investoriem;c)ierosinātā galasaņēmēju mērķgrupa;d)paredzamais finanšu instrumenta ieguldījums konkrēto mērķu sasniegšanā.

- nodrošinās Regulas Nr. 2021/1060 59. panta 7. punkta prasības nodrošināt atklātu, caurskatāmu un objektīvi pamatotu atlasi, nodrošinot vienlīdzību un novēršot interešu konfliktu, kas Latvijas Republikā ES fondos iesaistītajiem (t.sk. personām, kas piedalās  finanšu instrumentu īstenošanā vai  kas piedalās gala saņēmēju atlasēs) tiek ''īstenots nosakot valsts amatpersonas status likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" 4.panta (22)daļas izpratnē.

- nodrošinās, ka līdzdalības fondos un finanšu instrumentu ietvaros  attiecināmās  izmaksas tiks uzskaitītas tās, kuras paredzētas gala saņēmējiem.

- uzraudzīs Pārvaldītājus un gadījumos, ja pastāvēs riski, ka varētu nesasniegt definētos rezultātus, ne tikai samazinās maksu par pārvaldību, bet arī noteiks soda sankcijas vai veiks citus pasākumus, lai nodrošinātu rezultātu sasniegšanu pēc būtības.

- nodrošinās publisku informāciju gan par publiskā finansējuma pirmā cikla kopējām atmaksām, gan nākamo ciklu kopējām atmaksām katru ceturksni kamēr publiskais finansējums paliek tās pārvaldībā.

- nodrošinās, lai gala saņēmējiem būt saprātīgas maksas, kas viņiem jāsedz un tās būs publiski paziņotas pirms noteikumos minētā biznesa plāna iesniegšanas.

- nepieļaus iepriekšējos plānošanas periodos konstatēto, ka valsts Finanšu instrumentu pārvaldniekiem ir pārskaitījusi būtiskus līdzekļus, bet finanšu instrumentu reālā  darbība attiecībā uz gala saņēmējiem notiek ar milzīgu laika nobīdi. Ekonomikas ministrija nodrošinās un uzraudzīs, ka ne vēlāk kā pusgada laikā finansējums ir realizējies gala saņēmējiem apstiprinātos projektos.
 
Piedāvātā redakcija
-