Atzinums

Projekta ID
21-TA-1508
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojuma (anotācija) 1.3. apakšsadaļā "Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi" ietverto norādi uz Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Administratīvā procesa likumā ietvertajiem principiem, norādot konkrētas normatīvo aktu vienības, kurās paredzēts attiecīgais regulējums.
 
Piedāvātā redakcija
-
2.
MK sēdes protokollēmuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam noformēt Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu atbilstoši Tiesību aktu projektu portālā pieejamajiem paraugiem, sk. https://vktap.mk.gov.lv/help/ministru-kabineta-sedes-protokollemumu-projektu-paraugi.
 
Piedāvātā redakcija
-