Atzinums

Projekta ID
22-TA-3431
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Lielo pilsētu asociācija
Atzinums iesniegts
05.12.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu (grozījumu) projekts
Priekšlikums
Priekšlikums:
Norādām, ka valsts mērķdotācijas pieaugumam pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs jābūt proporcionālam pedagogu minimālās atalgojuma likmes pieaugamam, kā arī mērķdotācijas apjomam jābūt pietiekošam paredzamajai pedagogu slodžu līdzsvarošanai.
Piedāvātā redakcija
-