Atzinums

Projekta ID
22-TA-677
Atzinuma sniedzējs
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Atzinums iesniegts
31.03.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Priekšlikums
Lūdzam precizēt informatīvā ziņojuma kopsavilkuma sadaļu, papildinot to ar informāciju, ka ne tikai bijušie zemes īpašnieki vai to mantinieki neveic zemes uzmērīšanu, bet zemes īpašumu uzmērīšanu un līdz ar to īpašuma tiesību sakārtošanu daudzos gadījumos neveic arī personas, kam zeme īpašumā ir piešķirta par samaksu.
Piedāvātā redakcija
-