Atzinums

Projekta ID
22-TA-1016
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.05.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
Iebildums
Papildināt ar 4.6.apakšpunktu šādā redakcijā: 
"4.6. pārliecinās, vai pārvadātāja īpašumā vai turējumā ir atbilstoši transportlīdzekļi"
Piedāvātā redakcija
-