Atzinums

Projekta ID
21-TA-858
Atzinuma sniedzējs
Tieslietu ministrija
Atzinums iesniegts
05.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti lūdzam kritērijus un pamatprincipus mikromobilitātes infrastruktūras attīstībai iekļaut informatīvā ziņojuma tekstā, lai kritēriju izvēle būtu skaidra un saprotama (izziņas 7. punkts).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Informatīvais ziņojums
Iebildums
Atkārtoti norādām, ka izziņas 6. punktā attiecībā uz desmit galveno valsts mikromobilitātes maršrutu (pamatā Pierīgas savienojumi) izbūvi visā to garumām tiek skaidrots, ka visā pasaulē ilglaicīgi sevi attiecībā uz mikromobilitātes, tostarp velosipēdu, infrastruktūru ir pierādījis princips “ja uzbūvēsiet, lietotāji būs” (If you build it, they will come). Vēršam uzmanību uz to, ka šāda principa izvēle situācijā, kad informatīvais ziņojums citu mikromobilitātes maršrutu izbūvi nosaka tikai kā sekundāro virzienu, turklāt īstenojot attīstību prioritārā secībā atbilstoši apdzīvotu vietu iedzīvotāju skaitam (nevērtējot satiksmes intensitāti, pašreizējo infrastruktūras stāvokli, bērnu un jauniešu pārvietošanos), rada šaubas par sociāli un ekonomiski atbildīgu rīcību. Respektīvi, vienā vietā ir gatavība būvēt pat tad, ja pašreizējā pieprasījuma nav, bet citā vietā tiek atteikta iespēja pieteikties uz atbalstu, neskatoties uz to, ka ir pieprasījums un nepieciešamība. Ievērojot minēto, lūdzam precizēt informatīvo ziņojumu novēršot šaubas par šāda principa īstenošanas lietderību.
Piedāvātā redakcija
-