Atzinums

Projekta ID
21-TA-1542
Atzinuma sniedzējs
Valsts kanceleja
Atzinums iesniegts
15.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Iebildums
Lūdzam papildināt anotāciju ar informāciju vai 2021.gadā ir sasniegts politikas plānošanas dokumentā izvirzītais mērķis - "2021.gadā par mērķi ārstiem nosakot divkāršu tautsaimniecībā nodarbināto vidējo darba samaksu”.
 
Piedāvātā redakcija
-