Atzinums

Projekta ID
22-TA-2613
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
19.09.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam rīkojuma projektu izskatīšanai Ministru kabinetā virzīt vienlaikus ar informatīvo ziņojumu “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā” (22-TA-2183).
Piedāvātā redakcija
-
2.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam attiecībā uz anotācijas 1.3.sadaļas tabulā sniegto informāciju ņemt vērā arī izteikto priekšlikumu pie informatīvā ziņojuma “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā” (22-TA-2183) un nepieciešamības gadījumā veikt precizējumus attiecībā uz informāciju par prognozēto zaudējumu apmēru reģionālos vilcienu pārvadājumos.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 1.3.sadaļas tabulas 7.punktā norādīto apmēru aprēķinātajai zaudējumu kompensācijai 2022.gadā atbilstoši sabiedriskā transporta pakalpojumu līgumos noteiktajam pavisam kopā, lai tas atbilstu aprēķina rezultātam, proti, 84 511 575,34 euro nevis 4 511 575,34.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Priekšlikums
Lūdzam precizēt 1.3.sadaļas tabulas 2.1.apakšpunktā norādīto apmēru ieņēmumiem no biļešu pārdošanas reģionāliem autobusu pārvadājumiem, lai tas atbilstu informatīvajā ziņojumā “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā” (22-TA-2183) norādītajam apmēram, proti 25 594 163,19 euro nevis 25 594 263,19 euro.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam pārskatīt un precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktā sniegto informāciju par aprēķinu, jo nav saprotams, ko raksturo norādītais finansējuma apmērs 3 mēnešiem kopā, jo tas pārsniedz to apmēru, ko paredzēts piešķirt ar rīkojuma projektu, bet tas nesasniedz to apmēru, kas prognozēts kā pavisam kopā nepieciešamas papildu finansējums saskaņā ar anotācijas 1.3. sadaļā un  informatīvajā ziņojumā “Par nepieciešamo papildu finansējumu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai 2022.gadā” (22-TA-2183) sniegto informāciju. Vienlaikus arī no sniegtās informācijas nav skaidrs, kā noteikti vidējie kompensējamie zaudējumi mēnesī, pieejamā dotācija mēnesī.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam aizpildīt anotācijas 3.sadaļas 4.punktu, ņemot vērā, ka finansējums tiek pieprasīts no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.
Piedāvātā redakcija
-