Atzinums

Projekta ID
22-TA-3223
Atzinuma sniedzējs
Iekšlietu ministrija
Atzinums iesniegts
28.02.2024.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Anotācija (ex-ante)
4.1. Saistītie tiesību aktu projekti
Priekšlikums
Projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 4.1.1. apakšpunktā ir norādīts, ka grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumos Nr. 386 “Administratīvā centra, ciema un pilsētas statusa maiņas, kā arī administratīvās teritorijas, novada teritoriālā iedalījuma un ciemu robežu noteikšanas, grozīšanas un aktualizēšanas noteikumi” tiks sagatavoti līdz 2025. gada 31. maijam. Lai Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde varētu izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus pašvaldību vēlēšanu procesu organizēšanai ir būtiski, ka uz pašvaldību vēlēšanu izsludināšanas brīdi Ministru kabinets jau ir pieņēmis  attiecīgus grozījumus minētajos noteikumos. Līdz ar to projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojuma 4.1.1. apakšpunktā ir precizējami vārdi "tiks sagatavoti".
 
Piedāvātā redakcija
-