Atzinums

Projekta ID
22-TA-2270
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija
Atzinums iesniegts
10.03.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Iepazinušies ar jaunu likumprojekta versiju, vispārīgi vēlamies atzīmēt, ka pozitīvi vērtējam Ekonomikas ministrijas centienus nodrošināt savlaicīgu direktīvas ieviešanu, iespējas izteikt viedokli par izstrādātiem likumprojektiem, kā arī uzlabot likumprojektā paredzēto iestāšanās (opt-in) sistēmu. Tomēr, jāsecina, ka, neparedzot iespēju izmantot arī izstāšanas sistēmu (opt-out) tiek veidots kopumā neelastīgs, mazefektīvs, nesamērīgi dārgs un apgrūtinošs process gan kvalificētajai institūcijai gan tiesām.

Detalizētāka argumentācija atrodama mūsu 2022.gada 13.septembra atzinumā.

Šai ziņā aicinām strādāt arī pie izstāšanas sistēmas (opt-out) regulējuma vai arī t.s. vēlīnās iestāšanas sistēmas (late opt-in), kad patērētāju pieteikšanās noslēdzas pēc tiesas nolēmuma ar kuru tiek izlemts jautājums par komersanta atbildību. Šīs sistēmas ir lētākas, prasa mazāk resursu no visu iesaistīto pušu puses un, izstāšanas sistēmas (opt-out) gadījumā - arī ļauj atrisināt jautājumu par pārkāpuma sekām tikai vienas tiesvedības ietvaros.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Likumprojekts (grozījumi)
Priekšlikums
Aicinām ietvērt likumprojekta 26.24 pantā, regulējumu, kas paredz kvalificētajai institūcijai tiesības celt tiesā arī prasību par izlīguma izpildi, gadījumā, ja izlīguma neizpilde saistītā tikai ar atlīdzinājuma līdzekļu īstenošanu attiecībā uz konkrētiem patērētājiem (piemēram, ja ārpus tiesas noslēgtais izlīgums nav izpildīts tikai daļā par patērētājiem pienākošos summu samaksu).
Piedāvātā redakcija
-