Atzinums

Projekta ID
21-TA-1827
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
31.01.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Izsakām priekšlikumu 10.2. punktam.
Piedāvātā redakcija
10.2. pārskatu sagatavošanai, pārbaudei, parakstīšanai un iesniegšanai izmanto Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati (turpmāk -ePārskati).
2.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Izteikt teikuma daļu "izmantojot Valsts kases e-pakalpojumu ePārskati" šādā redakcijā "izmantojot ePārskatus"
Piedāvātā redakcija
-
3.
Noteikumu projekts
Priekšlikums
Ņemot vērā, ka ar Ministru kabineta 2021. gada 7. jūlija rīkojumu Nr. 487 “Par Malnavas koledžas reorganizāciju” no 2022. gada 1. janvāra Malnavas koledža vairs nav Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esoša valsts izglītības iestāde, bet gan ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes aģentūra, aicinām izvērtēt, vai nav veicami precizējumi noteikumu projekta 1. pielikumā.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam izvērtēt, vai noteikumu projekta 1.pielikums vai anotācija nebūtu papildināma arī ar konkrēto iestādi, kurai plānots piešķirt finansējumu programmas īstenošanai, t.i., norādot Labklājības ministrijas un Tieslietu ministrijas padotībā esošās valsts pārvaldes iestādes.
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, sniedzot programmas īstenošanai pārdalāmā finansējuma sadalījumu pa ministrijām atbilstoši rīkojuma projekta 1.pielikumā paredzētajam.
Piedāvātā redakcija
-