Atzinums

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
Projekta ID
23-TA-1622
Atzinuma sniedzējs
Biedrība "Skalbes"
Atzinums iesniegts
12.07.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Starptautiskā līguma projekts latviešu valodā
Priekšlikums
Krīžu un konsultāciju centrs "Skalbes" (turpmāk - Skalbes) izsaka pateicību un atbalstu likumprojekta virzībai un Stambulas konvencijas ratificēšanai, kas kļūtu par papildus soli, lai spēcinātu Latvijas Republikas Satversmē noteiktos pienākumus aizsargāt cietušos no vardarbības un tiektos mazināt sociālajā realitātē pastāvošo un zināmo vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē.

Skalbes ieskatā Stambulas konvencija ir labās prakses, pieeju un tiesisko mehānismu kopums, kas sniedz iespēju virzīties uz vienu no mūsu Latvijas sabiedrībā svarīgiem mērķiem - pārbaudītām iespējām aizsargāt ikvienu iedzīvotāju no vardarbības, kas arī ir šīs konvencijas galvenais stūrakmens. Stambulas konvencija tostarp ir sevi pierādījusi starptautiskajā vidē kā visefektīvāko pieeju mērķim nodrošināt katras sievietes un bērna aizsardzību, kas tostarp saskan ar Skalbes mērķiem - aizsargāt, atbalstīt un palīdzēt krīzē nonākušajiem un noziegumos cietušajiem.

Tai skaitā atzīstams, ka dažādu vēsturisku un sociālu iemeslu dēļ realitātē Latvijas sabiedrībā ir veidojusies nevienlīdzīga un netaisnīga attieksme, pieeja un metodes kā adresēt vardarbību pret sievieti un vardarbību ģimenē. Garā pagātne šiem iemesliem nav mūsu vaina, bet soļi, ko spersim tālāk - ir mūsu atbildība. 

Izrietot no augstākminētā, aicinām Ministru kabinetu šo atbildību uzņemties, lai ikviens sabiedrības loceklis kopumā, un it īpaši - sievietes un bērni varētu justies aizsargātāki, un ratificēt Stambulas konvenciju.

Krīžu un konsultāciju centra "Skalbes" vārdā,
direktors Raivo Vilcāns.
Piedāvātā redakcija
-