Atzinums

Projekta ID
22-TA-388
Atzinuma sniedzējs
Latvijas Pašvaldību savienība
Atzinums iesniegts
13.04.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu projekts
Iebildums
Latvijas Pašvaldību savienība vērš uzmanību, ka  kopš 2021. gada 1. jūlija Latvijā ir 36 novadi un 7 novados neietilpstošas valstspilsētas. Tātad valstī ir 36 novadi uz kuriem attieksies šīs investīcijas. Nosakot mērķi, līdz 2026. gada 31. augustam modernizēt 20 pašvaldību dibinātas vispārējās izglītības iestādes, kas atrodas ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem tiek radīta nevienlīdzīgas iespējas situācija. Ir jāpalielina pašvaldību skaits, optimālajā variantā līdz 36 pašvaldībām.
 
Piedāvātā redakcija
Noteikumu 4.punktu izteikt sekojošā redakcijā: 4. Investīcijas mērķi sasniedz, īstenojot šo noteikumu 20.punktā minētās atbalstāmās darbības un sasniedzot šādu mērķa rādītāju – līdz 2026. gada 31. augustam 36 pašvaldību dibinātu vispārējās izglītības iestāžu, kas atrodas ārpus pašvaldību administratīvajiem centriem, infrastruktūras pilnveide un aprīkošana.
2.
Noteikumu projekts
Iebildums
Iebilstam pret 11.3. redakciju. Nosakot reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaitu, vairāk par 270 pašvaldību skaits, kuras var pieteikties investīciju projektā būtiski sarūk. Novados ar zemu iedzīvotāju un skolēnu blīvumu skolēnu skaits nav sasniedzams. Tāpat novados, kur skolu tīkls ir sakārtots netiek dotas iespējas pieteikties uz investīciju projektiem. Lūdzam pārskatīt reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaitu, ņemot vērā, ka reorganizācija attiecas ārpus novada administratīvā centra.
 
Piedāvātā redakcija
Lūdzam noteikumu 11.3. punktu izteikt sekojošā redakcijā: 
11.3. investīcijai virzītās reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaits ir vairāk par 200, vai veicot arī citu izglītības iestāžu reorganizāciju, reorganizētās pamatskolas izglītojamo skaits vairāk par 200 tiks sasniegts līdz 2024. gada 1. septembrim;