Atzinums

Projekta ID
22-TA-210
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
10.06.2022.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Konceptuālā ziņojuma projekts
Priekšlikums
Vēršam uzmanību, ka Konceptuālajā ziņojumā ietvertais priekšlikums par centralizētu valsts kapitālsabiedrību pārvaldības ieviešanu ir jāpieņem rūpīgi iedziļinoties katras valsts kapitālsabiedrības darbības jomas specifikā.
Veselības ministrijas ieskatā jābūt skaidram regulējumam attiecībā par to, kā tiks nodrošināta valsts aktīvu centrālā pārvaldītāja profesionalitāte konkrētās valsts kapitālsabiedrības darbības jomas specifikā.
Vienam centrālam pārvaldītājam var nebūt pietiekamas kapacitātes, pieredzes, zināšanu specifisku nozaru kapitālsabiedrību efektīvā pārvaldīšanā, piemēram, Veselības ministrijas kapitālsabiedrību darbības joma ir cieši saistīta ar veselības nozari, kuras jautājumus kompetenti pārvalda Veselības ministrija un tās padotības iestādes.
Vienlaikus Konceptuālajā ziņojumā nav sniegts detalizēts skaidrojums, kā centralizēta pārvaldība varētu uzlabot situāciju publisko iepirkumu jomā, nodrošinot efektivitāti kapitālsabiedrību operatīvo jautājumu risināšanā.
Piedāvātā redakcija
-