Atzinums

Projekta ID
21-TA-1658
Atzinuma sniedzējs
Finanšu ministrija
Atzinums iesniegts
20.12.2021.
Saskaņošanas rezultāts
Saskaņots ar priekšlikumiem

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam precizēt rīkojuma projekta 1.1.-1.3.apakšpunktus, papildinot tos ar 2021.gadu.
Piedāvātā redakcija
-
2.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam redakcionāli precizēt rīkojuma projekta 1.1.apakšpunktu, vārda “palielināšanu” vietā lietojot vārdu “palielināšanai”.
Piedāvātā redakcija
-
3.
Rīkojuma projekts
Priekšlikums
Lūdzam rīkojuma projekta 1.3.apakšpunktā svītrot vārdu “kas nepārsniedz”, attiecīgi precizējot anotāciju.
Piedāvātā redakcija
-
4.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” 6.punktā norādīts, ka atbilstoši 2021.gada iesniegtajiem faktiskajiem izdevumiem par testēšanu un sekvencēšanu laika periodā no janvāra līdz oktobrim faktiski ir izlietoti 83 930 540 euro (ar FM rīkojumiem ir piešķirti 80 043 580 euro). Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, norādot cipara “83 930 540” vietā ciparu “84 530 872” (80 043 580 (kopējais pārdalītais finansējums ar FM rīkojumiem) + 4 487 292 (papildu nepieciešamais finansējums par oktobri)).
Piedāvātā redakcija
-
5.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” 6.punktā norādīts, ka MK rīkojums 1.2. punkts paredz piešķirt finansējumu, kas nepārsniedz 16 071 441 euro, lai segtu izdevumus, kas radīsies Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanai novembra mēnesī.  Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, norādot “1.2. punkts” vietā “1.3.apakšpunkts”, ņemot vērā, ka Ministru kabineta rīkojuma 1.3.apakšpunkts paredz piešķirt finansējumu 16 071 441 euro.
Piedāvātā redakcija
-
6.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” 6.punktā norādīts, ka MK rīkojums 1.3. punkts paredz piešķirt finansējumu 362 011 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies antigēnu testēšanai ambulatorajās ārstniecības iestādēs no 1.novembra līdz 15.novembrim. Lūdzam precizēt anotācijas 3.sadaļas 6.punktu, norādot “1.3. punkts” vietā “1.2.apakšpunkts”, ņemot vērā, ka Ministru kabineta rīkojuma 1.2.apakšpunkts paredz piešķirt finansējumu 362 011 euro.
Piedāvātā redakcija
-
7.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” 6.punkta 9.lpp. pēdējā rindkopā norādīts, ka rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas 02.00.00 “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem” piešķirt Veselības ministrijai finansējumu 20 920 695 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas radušies saistībā ar testēšanas jaudas palielināšanu. Lūdzam novērst neprecizitāti, cipara “20 920 695” vietā lietojot ciparu “20 920 744”.
Piedāvātā redakcija
-
8.
Anotācija (ex-ante)
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Priekšlikums
Anotācijas 3.sadaļas “Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi” 6.punktā (9.lpp.) norādīts, ka par papildu nepieciešamo finansējumu 362 011 euro skatīt anotācijas 1.3.pielikumā. Savukārt minētā informācija ir norādīta anotācijas 1.2.pielikumā. Līdz ar to lūdzam precizēt informāciju.
 
Piedāvātā redakcija
-