Atzinums

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
Projekta ID
23-TA-675
Atzinuma sniedzējs
Veselības ministrija
Atzinums iesniegts
16.06.2023.
Saskaņošanas rezultāts
Nesaskaņots

Iebildumi / Priekšlikumi

Nr.p.k.
Projekta redakcija
Iebildums / Priekšlikums
1.
Noteikumu konsolidētā versija
13.2. ja dalībnieks piedalās diennakts nometnē, – triju mēnešu laikā pirms nometnes darbības uzsākšanas izsniegtu ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izziņu (vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu) par dalībnieka veselības stāvokli un rekomendācijām (izņemot dalībniekus, kuru veselības aprūpe tiek uzraudzīta normatīvajos aktos par sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpi un medicīnisko uzraudzību noteiktajā kārtībā).
Iebildums
Lūdzam svītrot noteikumu 13.2.apakšpunktu, vienlaikus papildinot 13.1.7.apakšpunktu ar informācijas pieprasījumu no bērna vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem par specifiskām norādēm attiecībā uz bērna veselību, piemēram, alerģijām, lietojamām zālēm, fiziskās slodzes ierobežojumiem, nepieciešamiem atbalsta pasākumiem u.c. būtisku informāciju, kas var būt noderīga bērnu nometnes organizētājiem pakalpojuma nodrošināšanai un piemērotas pirmās palīdzības sniegšanai.
Veselības ministrijas ieskatā bērna vecāku rīcībā ir pietiekama informācija, kas būtu iesniedzama bērnu nometnei attiecībā uz bērna veselības stāvokļa novirzēm un nepieciešamo rīcību/terapiju, un nav nepieciešamības šādu informāciju pieprasīt no ģimenes ārsta vai cita ārstējošā ārsta, tā kā šādā gadījumā bērnam netiek veikta jauna, specifiska veselības pārbaude ar jaunu faktu konstatēšanu, bet gan iesniegta jau esošā informācija bērna nometnei attiecībā uz bērna veselību un nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, un šādai informācijai jau ir jābūt vecāku rīcībā.
Tādējādi lūdzam atteikties no prasības par ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta obligātu izziņas iesniegšanu bērnu nometnei, vienlaikus mazinot nepamatotu administratīvo slogu ārstiem. Vienlaikus, gadījumā, ja bērna veselības stāvokļa dēļ vecāku sniegtā informācija papildināma ar specifisku medicīnisko informāciju no ārsta, kas var būt noderīga bērnu nometnes pakalpojuma sniegšanas laikā, vecāks šādu informāciju var pievienot nepieciešamības gadījumā, tādējādi pasargājot bērna tiesības uz piemērotu un kvalitatīvu aprūpi.
Piedāvātā redakcija
svītrots 13.2.apakšpunkts un papildināts 13.1.7.apakšpunkts.